Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2017
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 5 31 3 39
Ciasna 12 93 6 111
Herby 8 78 5 91
Kochanowice 8 76 8 92
Koszęcin 22 124 12 158
Lubliniec 38 221 53 312
Pawonków 15 79 1 95
Woźniki 16 136 2 154
Powiat lubliniecki 124 838 90 1052
Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 5 31 3 39
Ciasna OSP Ciasna tak 6 27 2 35
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 10 48 0 58
Ciasna OSP Molna nie 3 4 0 7
Ciasna OSP Zborowskie nie 4 8 0 12
Ciasna OSP Glinica nie 1 5 0 6
Ciasna OSP Wędzina nie 3 4 0 7
Ciasna OSP Jeżowa nie 0 1 0 1
Ciasna OSP Dzielna nie 0 1 0 1
Herby OSP Kalina tak 0 9 0 9
Herby OSP Olszyna tak 3 19 0 22
Herby OSP Lisów tak 6 27 2 35
Herby OSP Hadra tak 0 9 0 9
Herby OSP Chwostek nie 2 7 0 9
Herby OSP Tanina nie 1 7 0 8
Kochanowice OSP Kochanowice tak 9 49 2 60
Kochanowice OSP Kochcice tak 12 23 0 35
Kochanowice OSP Lubecko nie 2 2 0 4
Kochanowice OSP Droniowice nie 0 0 0 0
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 0 6 1 7
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 1 1 0 2
Koszęcin OSP Koszęcin tak 14 69 11 94
Koszęcin OSP Strzebiń tak 11 36 1 48
Koszęcin OSP Rusinowice tak 3 14 0 17
Koszęcin OSP Sadów tak 6 9 3 18
Koszęcin OSP Cieszowa nie  2 10 0 12
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 0 0 0
Lubliniec OSP Lubliniec nie 0 11 0 11
Pawonków OSP Solarnia tak 5 22 0 27
Pawonków OSP Gwoździany tak 3 0 0 3
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 6 25 0 31
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 3 7 0 10
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 4 4 0 8
Pawonków OSP Draliny nie 1 0 0 1
Pawonków OSP Lisowice nie 1 2 0 3
Pawonków OSP Kośmidry nie 2 7 0 9
Pawonków OSP Koszwice nie 0 2 0 2
Pawonków OSP Pawonków nie 1 13 0 14
Woźniki OSP Woźniki tak 11 70 1 82
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 3 9 0 12
Woźniki OSP Lubsza tak 2 23 0 25
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 3 6 0 9
Woźniki OSP Psary tak 9 20 1 30
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 2 9 0 11
Woźniki OSP Babienica nie 2 10 0 12
Woźniki OSP Piasek nie 3 8 0 11