Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2018
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 10 41 3 54
Ciasna 18 79 14 111
Herby 16 78 3 97
Kochanowice 24 74 11 109
Koszęcin 36 153 4 193
Lubliniec 61 240 64 365
Pawonków 22 66 2 90
Woźniki 21 155 1 177
Powiat lubliniecki 208 886 102 1196
Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 13 38 3 54
Ciasna OSP Ciasna tak 14 36 9 59
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 8 37 2 47
Ciasna OSP Molna nie - 3 - 3
Ciasna OSP Zborowskie nie 1 3 - 4
Ciasna OSP Glinica nie - 2 - 2
Ciasna OSP Wędzina nie 2 1 - 3
Ciasna OSP Jeżowa nie - - - -
Ciasna OSP Dzielna nie - 1 - 1
Herby OSP Kalina tak 5 15 - 20
Herby OSP Olszyna tak 12 36 - 48
Herby OSP Lisów tak 11 16 - 27
Herby OSP Hadra tak 5 4 - 9
Herby OSP Chwostek nie 10 8 - 18
Herby OSP Tanina nie 3 5 - 8
Kochanowice OSP Kochanowice tak 14 51 1 66
Kochanowice OSP Kochcice tak 21 7 10 38
Kochanowice OSP Lubecko nie 4 6 - 10
Kochanowice OSP Droniowice nie - 2 - 2
Kochanowice OSP Harbułtowice nie - 3 - 3
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 2 - - 2
Koszęcin OSP Koszęcin tak 24 45 1 70
Koszęcin OSP Strzebiń tak 13 80 2 95
Koszęcin OSP Rusinowice tak 15 7 - 22
Koszęcin OSP Sadów tak 11 6 1 18
Koszęcin OSP Cieszowa nie  6 3 - 9
Koszęcin OSP Wierzbie nie 2 13 - 15
Lubliniec OSP Lubliniec nie 2 7 1 10
Pawonków OSP Solarnia tak 4 10 1 15
Pawonków OSP Gwoździany tak 4 - - 4
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 11 38 1 50
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 4 2 - 6
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 4 4 1 9
Pawonków OSP Draliny nie 3 2 - 5
Pawonków OSP Lisowice nie - 1 1 1
Pawonków OSP Kośmidry nie 3 4 - 7
Pawonków OSP Koszwice nie 4 1 - 5
Pawonków OSP Pawonków nie 6 8 - 14
Woźniki OSP Woźniki tak 19 53 - 72
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 4 10 - 14
Woźniki OSP Lubsza tak 4 52 - 56
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 9 9 - 18
Woźniki OSP Psary tak 3 34 1 38
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 1 3 - 4
Woźniki OSP Babienica nie 1 10 - 11
Woźniki OSP Piasek nie 1 5 - 6