Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2019
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 10 32 3 45
Ciasna 20 89 8 117
Herby 17 51 5 73
Kochanowice 23 62 13 98
Koszęcin 39 121 4 164
Lubliniec 47 211 44 302
Pawonków 19 64 1 84
Woźniki 25 105 10 140
Powiat lubliniecki 200 735 88 1023
Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 11 36 3 50
Ciasna OSP Ciasna tak 13 33 4 50 + 1 (ZR)
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 12 43 - 55 + 1 (ZR)
Ciasna OSP Molna nie 7 2 - 9
Ciasna OSP Zborowskie nie 3 1 - 4
Ciasna OSP Glinica nie 1 7 - 8
Ciasna OSP Wędzina nie 2 4 1 7
Ciasna OSP Jeżowa nie - - - -
Ciasna OSP Dzielna nie 2 2 - 4
Herby OSP Kalina tak 10 5 1 16
Herby OSP Olszyna tak 12 20 2 34
Herby OSP Lisów tak 16 20 1 37
Herby OSP Hadra tak 2 5 - 7
Herby OSP Chwostek nie 7 4 - 11
Herby OSP Tanina nie 9 8 - 17
Kochanowice OSP Kochanowice tak 17 26 1 44 + 1 (ZR)
Kochanowice OSP Kochcice tak 17 16 4 37
Kochanowice OSP Lubecko nie 4 1 - 5
Kochanowice OSP Droniowice nie - 2 - 2
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 1 2 - 3
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 8 2 - 10
Koszęcin OSP Koszęcin tak 27 58 2 87 + 2 (ZR)
Koszęcin OSP Strzebiń tak 13 41 1 55
Koszęcin OSP Rusinowice tak 15 12 - 27
Koszęcin OSP Sadów tak 12 9 1 22
Koszęcin OSP Cieszowa nie 1 3 - 4
Koszęcin OSP Wierzbie nie - 9 - 9
Lubliniec OSP Lubliniec nie 3 10 1 14
Pawonków OSP Solarnia tak 7 10 - 17
Pawonków OSP Gwoździany tak 2 4 - 6
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 4 21 - 25
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 5 5 - 10
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 4 5 - 9
Pawonków OSP Draliny nie 2 2 - 4
Pawonków OSP Lisowice nie - 1 - 1
Pawonków OSP Kośmidry nie 5 8 - 13
Pawonków OSP Koszwice nie 2 2 - 4
Pawonków OSP Pawonków nie 5 9 - 14
Woźniki OSP Woźniki tak 16 57 5 78
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 4 12 - 16
Woźniki OSP Lubsza tak 8 19 1 28
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 11 7 - 18
Woźniki OSP Psary tak 11 18 3 32
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 5 6 1 12
Woźniki OSP Babienica nie 2 9 - 11
Woźniki OSP Piasek nie 2 7 - 9

 ZR - zabezpieczenie rejonu