Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2011

    
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 7 14 1 22
Ciasna 29 50 2 81
Herby 16 53 3 72
Kochanowice 15 39 0 54
Koszęcin 37 79 3 119
Lubliniec 74 138 33 245
Pawonków 12 43 1 56
Woźniki 35 52 4 91
Powiat lubliniecki 225 468 47 740Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2011 - 31.12.2011 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 8 11 1 20
Ciasna OSP Ciasna tak 10 10 2 22
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 17 28 0 45
Ciasna OSP Molna nie 7 2 0 9
Ciasna OSP Zborowskie nie 6 2 0 8
Ciasna OSP Glinica nie 1 3 0 4
Ciasna OSP Wędzina nie 1 2 0 3
Ciasna OSP Jeżowa nie 0 0 0 0
Ciasna OSP Dzielna nie 2 0 0 2
Herby OSP Kalina tak 7 23 0 30
Herby OSP Olszyna tak 3 2 0 5
Herby OSP Lisów tak 9 1 0 10
Herby OSP Hadra tak 0 2 0 2
Herby OSP Chwostek nie 5 7 1 13
Herby OSP Tanina nie 1 0 0 1
Kochanowice OSP Kochanowice tak 5 18 0 23
Kochanowice OSP Kochcice tak 10 13 0 23
Kochanowice OSP Lubecko nie 1 1 0 2
Kochanowice OSP Droniowice nie 0 0 0 0
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 2 0 0 2
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 0 0 0 0
Koszęcin OSP Koszęcin tak 23 42 1 66
Koszęcin OSP Strzebiń tak 10 23 0 33
Koszęcin OSP Rusinowice tak 17 3 0 20
Koszęcin OSP Sadów tak 8 1 0 9
Koszęcin OSP Cieszowa nie 1 2 0 3
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 1 0 1
Lubliniec OSP Lubliniec nie 0 1 0 1
Pawonków OSP Solarnia tak 3 0 0 3
Pawonków OSP Gwoździany tak 5 1 0 6
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 6 12 0 18
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 2 4 0 6
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 4 2 0 6
Pawonków OSP Draliny nie 0 1 0 1
Pawonków OSP Lisowice nie 1 5 0 6
Pawonków OSP Kośmidry nie 2 2 0 4
Pawonków OSP Koszwice nie 0 0 1 1
Pawonków OSP Pawonków nie 6 3 0 9
Woźniki OSP Woźniki tak 25 31 2 58
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 3 10 0 13
Woźniki OSP Lubsza tak 6 11 0 17
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 1 1 0 2
Woźniki OSP Psary tak 4 3 1 8
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 0 0 0 0
Woźniki OSP Babienica nie 2 1 0 3
Woźniki OSP Piasek nie 0 0 0 0