Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2012

    
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 8 14 1 23
Ciasna 28 64 6 98
Herby 20 30 6 56
Kochanowice 16 48 2 66
Koszęcin 35 81 3 119
Lubliniec 51 111 22 184
Pawonków 19 46 2 67
Woźniki 20 68 3 91
Powiat lubliniecki 197 462 45 704


Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 10 11 1 22
Ciasna OSP Ciasna tak 18 18 3 39
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 15 30 2 47
Ciasna OSP Molna nie 8 3 0 11
Ciasna OSP Zborowskie nie 10 2 0 12
Ciasna OSP Glinica nie 5 3 0 8
Ciasna OSP Wędzina nie 6 2 0 8
Ciasna OSP Jeżowa nie 0 3 0 3
Ciasna OSP Dzielna nie 4 0 0 4
Herby OSP Kalina tak 8 12 3 23
Herby OSP Olszyna tak 10 4 1 15
Herby OSP Lisów tak 15 4 0 19
Herby OSP Hadra tak 7 1 0 8
Herby OSP Chwostek nie 14 5 1 20
Herby OSP Tanina nie 2 1 0 3
Kochanowice OSP Kochanowice tak 14 21 2 37
Kochanowice OSP Kochcice tak 13 20 1 34
Kochanowice OSP Lubecko nie 2 1 0 3
Kochanowice OSP Droniowice nie 0 2 0 2
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 1 3 0 4
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 0 3 0 3
Koszęcin OSP Koszęcin tak 29 44 2 75
Koszęcin OSP Strzebiń tak 13 36 2 51
Koszęcin OSP Rusinowice tak 13 8 0 21
Koszęcin OSP Sadów tak 13 0 1 14
Koszęcin OSP Cieszowa nie 6 1 0 7
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 0 0 0
Lubliniec OSP Lubliniec nie 1 0 0 1
Pawonków OSP Solarnia tak 2 2 0 4
Pawonków OSP Gwoździany tak 4 1 0 5
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 8 11 0 19
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 4 4 0 8
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 2 4 1 7
Pawonków OSP Draliny nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Lisowice nie 1 2 0 3
Pawonków OSP Kośmidry nie 0 2 0 2
Pawonków OSP Koszwice nie 0 2 0 2
Pawonków OSP Pawonków nie 8 3 0 11
Woźniki OSP Woźniki tak 11 32 2 45
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 7 9 0 16
Woźniki OSP Lubsza tak 3 18 0 21
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 5 1 0 6
Woźniki OSP Psary tak 4 9 0 13
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 0 0 0 0
Woźniki OSP Babienica nie 1 2 0 3
Woźniki OSP Piasek nie 0 1 0 1