Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2013
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 4 18 4 26
Ciasna 20 101 19 140
Herby 13 35 2 50
Kochanowice 16 51 1 68
Koszęcin 18 70 2 90
Lubliniec 51 157 54 262
Pawonków 14 69 1 84
Woźniki 11 78 0 89
Powiat lubliniecki 147 579 83 809Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 4 21 3 28
Ciasna OSP Ciasna tak 7 23 9 39
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 15 43 1 59
Ciasna OSP Molna nie 4 16 0 20
Ciasna OSP Zborowskie nie 3 8 0 11
Ciasna OSP Glinica nie 4 13 0 17
Ciasna OSP Wędzina nie 1 0 0 1
Ciasna OSP Jeżowa nie 0 1 0 1
Ciasna OSP Dzielna nie 0 1 0 1
Herby OSP Kalina tak 6 11 0 17
Herby OSP Olszyna tak 6 4 0 10
Herby OSP Lisów tak 10 4 0 14
Herby OSP Hadra tak 0 3 0 3
Herby OSP Chwostek nie 4 2 0 6
Herby OSP Tanina nie 1 1 0 2
Kochanowice OSP Kochanowice tak 7 23 0 30
Kochanowice OSP Kochcice tak 15 21 0 36
Kochanowice OSP Lubecko nie 3 0 0 3
Kochanowice OSP Droniowice nie 1 1 0 2
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 4 1 0 5
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 1 0 0 1
Koszęcin OSP Koszęcin tak 15 41 1 57
Koszęcin OSP Strzebiń tak 5 24 0 29
Koszęcin OSP Rusinowice tak 11 6 0 17
Koszęcin OSP Sadów tak 6 4 0 10
Koszęcin OSP Cieszowa nie 0 3 1 4
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 0 0 0
Lubliniec OSP Lubliniec nie 0 2 0 2
Pawonków OSP Solarnia tak 4 0 1 5
Pawonków OSP Gwoździany tak 1 1 0 2
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 10 15 0 25
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 2 14 0 16
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 3 8 0 11
Pawonków OSP Draliny nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Lisowice nie 0 5 0 5
Pawonków OSP Kośmidry nie 1 11 0 12
Pawonków OSP Koszwice nie 1 6 0 7
Pawonków OSP Pawonków nie 8 4 0 12
Woźniki OSP Woźniki tak 6 44 0 50
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 2 4 0 6
Woźniki OSP Lubsza tak 2 21 0 23
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 3 6 0 9
Woźniki OSP Psary tak 2 6 0 8
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 0 2 0 2
Woźniki OSP Babienica nie 1 0 0 1
Woźniki OSP Piasek nie 0 1 0 1