Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2014
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 8 24 2 34
Ciasna 23 63 7 93
Herby 21 47 3 71
Kochanowice 23 53 3 79
Koszęcin 24 95 5 124
Lubliniec 42 185 71 298
Pawonków 15 45 1 61
Woźniki 17 73 2 92
Powiat lubliniecki 173 585 94 852Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 10 26 2 38
Ciasna OSP Ciasna tak 16 5 5 26
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 8 54 1 63
Ciasna OSP Molna nie 5 2 0 7
Ciasna OSP Zborowskie nie 2 0 0 2
Ciasna OSP Glinica nie 5 0 0 5
Ciasna OSP Wędzina nie 1 1 0 2
Ciasna OSP Jeżowa nie 0 2 0 2
Ciasna OSP Dzielna nie 1 1 0 2
Herby OSP Kalina tak 9 20 0 29
Herby OSP Olszyna tak 7 11 0 18
Herby OSP Lisów tak 17 12 1 30
Herby OSP Hadra tak 6 3 1 10
Herby OSP Chwostek nie 8 3 1 12
Herby OSP Tanina nie 1 0 0 1
Kochanowice OSP Kochanowice tak 13 32 0 45
Kochanowice OSP Kochcice tak 22 12 1 35
Kochanowice OSP Lubecko nie 2 2 0 4
Kochanowice OSP Droniowice nie 1 2 0 3
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 1 2 0 3
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 0 1 0 1
Koszęcin OSP Koszęcin tak 18 40 4 62
Koszęcin OSP Strzebiń tak 4 50 0 54
Koszęcin OSP Rusinowice tak 11 6 0 17
Koszęcin OSP Sadów tak 8 5 0 13
Koszęcin OSP Cieszowa nie 2 1 1 3
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 0 0 0
Lubliniec OSP Lubliniec nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Solarnia tak 5 1   6
Pawonków OSP Gwoździany tak 1 2 0 3
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 6 23 1 30
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 4 2 0 6
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 3 4 0 7
Pawonków OSP Draliny nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Lisowice nie 1 1 0 2
Pawonków OSP Kośmidry nie 2 3 1 6
Pawonków OSP Koszwice nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Pawonków nie 7 9 0 16
Woźniki OSP Woźniki tak 10 23 1 34
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 2 5 0 7
Woźniki OSP Lubsza tak 3 39 0 42
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 2 3 0 5
Woźniki OSP Psary tak 3 13 1 17
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 0 0 0 0
Woźniki OSP Babienica nie 1 0 0 1
Woźniki OSP Piasek nie 0 0 0 0