Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2015
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 12 44 1 57
Ciasna 18 89 11 118
Herby 26 56 6 88
Kochanowice 30 84 16 130
Koszęcin 29 129 11 169
Lubliniec 49 186 28 263
Pawonków 12 64 3 79
Woźniki 21 107 3 131
Powiat lubliniecki 197 759 79 1035Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 12 40 1 53
Ciasna OSP Ciasna tak 9 10 6 25
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 7 68 2 77
Ciasna OSP Molna nie 5 3 0 8
Ciasna OSP Zborowskie nie 5 3 0 8
Ciasna OSP Glinica nie 3 1 0 4
Ciasna OSP Wędzina nie 3 4 0 7
Ciasna OSP Jeżowa nie 0 3 0 3
Ciasna OSP Dzielna nie 1 0 0 1
Herby OSP Kalina tak 2 29 1 32
Herby OSP Olszyna tak 10 9 1 20
Herby OSP Lisów tak 11 10 3 24
Herby OSP Hadra tak 4 4 0 8
Herby OSP Chwostek nie 10 3 1 14
Herby OSP Tanina nie 0 0 0 0
Kochanowice OSP Kochanowice tak 18 51 0 69
Kochanowice OSP Kochcice tak 19 23 0 42
Kochanowice OSP Lubecko nie 5 1 0 6
Kochanowice OSP Droniowice nie 1 0 0 1
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 2 8 0 10
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 2 0 0 2
Koszęcin OSP Koszęcin tak 24 47 8 79
Koszęcin OSP Strzebiń tak 7 71 0 78
Koszęcin OSP Rusinowice tak 12 8 0 20
Koszęcin OSP Sadów tak 10 4 1 15
Koszęcin OSP Cieszowa nie 1 3 0 4
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 0 0 0
Lubliniec OSP Lubliniec nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Solarnia tak 2 8 0 10
Pawonków OSP Gwoździany tak 1 3 0 4
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 3 24 0 27
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 1 3 1 5
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 2 2 1 5
Pawonków OSP Draliny nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Lisowice nie 0 1 0 1
Pawonków OSP Kośmidry nie 2 6 0 8
Pawonków OSP Koszwice nie 0 3 1 4
Pawonków OSP Pawonków nie 1 10 1 12
Woźniki OSP Woźniki tak 14 70 2 86
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 5 7 0 12
Woźniki OSP Lubsza tak 3 27 0 30
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 4 7 0 11
Woźniki OSP Psary tak 10 9 1 20
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 3 1 0 4
Woźniki OSP Babienica nie 1 4 0 5
Woźniki OSP Piasek nie 0 1 0 1