Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2016
Gmina Pożary Miejscowe
Zagrożenia
Alarmy
Fałszywe
Ogółem
zdarzeń
Boronów 7 30 1 38
Ciasna 16 104 4 124
Herby 19 67 2 88
Kochanowice 9 101 7 117
Koszęcin 21 124 5 150
Lubliniec 51 200 53 304
Pawonków 11 59 4 74
Woźniki 14 133 4 151
Powiat lubliniecki 148 818 80 1046
Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.:


Gmina Jednostka OSP ksrg Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem
Boronów OSP Boronów tak 7 29 0 36
Ciasna OSP Ciasna tak 10 34 3 47
Ciasna OSP Sieraków Śl. tak 10 52 1 63
Ciasna OSP Molna nie 2 14 0 16
Ciasna OSP Zborowskie nie 3 4 0 7
Ciasna OSP Glinica nie 3 9 0 12
Ciasna OSP Wędzina nie 1 2 0 3
Ciasna OSP Jeżowa nie 1 1 0 2
Ciasna OSP Dzielna nie 1 1 0 2
Herby OSP Kalina tak 3 36 1 40
Herby OSP Olszyna tak 2 9 0 11
Herby OSP Lisów tak 16 13 1 30
Herby OSP Hadra tak 2 6 0 8
Herby OSP Chwostek nie 6 3 0 9
Herby OSP Tanina nie 5 4 0 9
Kochanowice OSP Kochanowice tak 6 52 2 60
Kochanowice OSP Kochcice tak 15 27 0 42
Kochanowice OSP Lubecko nie 1 2 0 3
Kochanowice OSP Droniowice nie 0 0 0 0
Kochanowice OSP Harbułtowice nie 0 4 0 4
Kochanowice OSP Ostrów-Lubockie nie 0 3 0 3
Koszęcin OSP Koszęcin tak 17 43 3 63
Koszęcin OSP Strzebiń tak 5 67 0 72
Koszęcin OSP Rusinowice tak 3 4 0 7
Koszęcin OSP Sadów tak 9 5 1 15
Koszęcin OSP Cieszowa nie  0  0  0  0
Koszęcin OSP Wierzbie nie 0 1 0 1
Lubliniec OSP Lubliniec nie 0 2 0 2
Pawonków OSP Solarnia tak 2 15 1 18
Pawonków OSP Gwoździany tak 2 2 0 4
Pawonków OSP Łagiewniki Wlk. tak 4 28 1 33
Pawonków OSP Łagiewniki Małe tak 1 4 0 5
Pawonków OSP Skrzydłowice nie 1 1 1 3
Pawonków OSP Draliny nie 0 2 0 2
Pawonków OSP Lisowice nie 0 0 0 0
Pawonków OSP Kośmidry nie 1 1 0 2
Pawonków OSP Koszwice nie 2 8 0 10
Pawonków OSP Pawonków nie 3 10 1 14
Woźniki OSP Woźniki tak 8 81 1 90
Woźniki OSP Kamienica Śl. tak 2 10 0 12
Woźniki OSP Lubsza tak 6 28 0 34
Woźniki OSP Ligota Woźnicka tak 2 6 0 8
Woźniki OSP Psary tak 6 15 2 23
Woźniki OSP Kamieńskie Młyny nie 0 1 0 1
Woźniki OSP Babienica nie 1 1 0 2
Woźniki OSP Piasek nie 0 3 0 3