Życzenia Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020 i Nowego 2021 Roku.

 

 

 

 

 

Życzenia nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020

 

 

 

Radosnych Świąt

Narodzenia Pańskiego,

pomyślnego Nowego Roku,

a także wielu miłych chwil

spędzonych w gronie najbliższych

życzy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu 

wraz z załogą

Zadbaj o najbliższych! Podaruj pod choinkę czujnik tlenku węgla!

Ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Opracowanie: Gabinet Komendanta Głównego, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP  oraz KW PSP w Katowicach

 

18 grudnia 2020 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym PSP i dh. Waldemarem Pawlakiem prezesem ZG ZOSP RP.

W związku z ogólnopolską akcją szczepień przeciw COVID-19 rząd podjął decyzję o wsparciu przez straż pożarną gmin. Strażacy będą pomagali dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Gminy będą wskazywały potrzeby i przekazywały je komendantom miejskim i powiatowym PSP. Państwowa Straż Pożarna określi potencjał zaangażowania sił i środków PSP i jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Działania związane z przewozem osób przez jednostki ochrony przeciwpożarowej będzie koordynowała Państwowa Straż Pożarna. Gminy będą wspierane finansowo przez rząd, a cała akcja będzie przebiegała z zachowaniem reżimu sanitarnego w uzgodnieniu z lokalnymi inspektorami sanitarnymi.


Uczestnicy spotkania podpisali list intencyjny.

List 1

List 2

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

Materiał filmowy: https://www.tvp.info/51389759/szef-kprm-strazacy-pomoga-dojechac-do-punktow-szczepien?copyId=51341924

 

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w szkołach, ale chcemy dotrzeć do uczniów oraz pedagogów drogą elektroniczną.

W tym roku mamy dla Was cztery ciekawe konkursy, dla każdej grupy wiekowej ze szkół podstawowych.

Tradycyjnie jest Wasz ulubiony konkurs – PLASTYCZNY (indywidualny).  

Zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej pt. „MÓJ BEZPIECZNY DOM”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3. 

Drugi konkurs to GRA PLANSZOWA (indywidualny).

Zadaniem konkursowym jest stworzenie ciekawej i prostej w obsłudze gry karcianej o tematyce bezpieczeństwa.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8. 

Osoby, które marzą o projektowaniu i mają wyobraźnie przestrzenną zapraszamy do konkursu – PROJEKT NA MASKOTKĘ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (indywidualny). 

Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać oficjalna maskotka Państwowej Straży Pożarnej? Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu maskotki. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8. 

Tradycją już jest konkurs na SPOT FILMOWY (zespołowy).

Zadaniem konkursowym jest nagranie spotu filmowego pt. „CZAD – JAK BYĆ BEZPIECZNYM WE WŁASNYM DOMU”. 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8. 
Regulaminy oraz wzory Kart zgłoszeniowych i Oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.

Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: KOMENDA GŁÓWNA PSP, Wydział Prewencji Społecznej, UL. PODCHORĄŻYCH 38, 00-463 WARSZAWA 
z dopiskiem nazwy Konkursu na kopercie (PLASTYCZNY, GRA, MASKOTKA,  SPOT). Prace należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, mediach społecznościowych oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Na Wasze pytania odpowiemy pod numerami telefonów: 22 523 30 96, 523 30 37.

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!

Więcej informacji pod linkiem https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-2021-i-regulamin

 

Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – przód

 Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – przód

 

 Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – tył

Kalendarz plakatowy KG PSP na rok 2021 – tył

 

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

 

 

Fundacja SOLIDARNI, we współpracy z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz Krajową Sekcją Służby Więziennej NSZZ SOLIDARNOŚĆ organizuje zbiórkę środków finansowych na leczenie i odbudowę domu dla strażaka mł. ogn. Grzegorza PAJĄKA, który w wyniku tragicznego wybuchu w dniu 16.10.2020 roku utracił cały dorobek swojego życia.

Akcję objął patronatem Komendant Główny PSP.

 

AKCJA TRWA OD 20.10.2020.r. DO 31.12.2020 r.

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ĆWICZENIAMI KOMPANII GAŚNICZEJ NR 7 „LUBLINIEC” WOJEWÓDZKIEGO ODWODU OPERACYJNEGO ŚLĄSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ

 

1. października 2020 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 „Lubliniec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Śląskiej Brygady Odwodowej. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie firmy Lentex S. A. w Lublińcu.

W ćwiczeniach, pod dowództwem Kompanii funkcjonariuszy z KP PSP w Lublińcu udział brały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Solarni, Ciasnej, Sierakowa Śląskiego, Woźnik, Łagiewnik Wielkich, Koszęcina, Kamienicy Śląskiej, Lisowa, Sadowa, Strzebinia, Kochcic, Kochanowic, Psar oraz Lublińca.

Po przybyciu jednostek do rejonu koncentracji, przy ul. Dębowej w Lublińcu dokonano przeglądu zastępów, kontroli wyposażenia oraz umundurowania strażaków. Następnie omówiono cel ćwiczeń oraz zasady BHP, a także metody prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów budynków produkcyjno-magazynowych (wysokiego składowania).

Głównym celem ćwiczeń było doprowadzenie do ewakuacji osób poszkodowanych pozostających wewnątrz obiektu, lokalizacji pożaru w hali, w której został zainicjowany, niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na inne obiekty - zadanie to zostało zrealizowane poprawnie. Należy podkreślić, że znaczącą trudność stanowiły zadania dla zastępów – rot, działających wewnątrz w pierwszej fazie, których celem do osiągnięcia była szybka ewakuacja osób, które pozostały w środku. Realistycznie przygotowani pozoranci dobrze oddawali specyfikę zdarzenia.

Dla zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego organizowane było zaopatrzenie wodne z otwartego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie zakładu Lentex.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2020/2021, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu rozpoczynają kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

 

Statystyka zatruć tlenkiem węgla  w sezonie grzewczym /październik-marzec/ 2019 - 2020 w woj.śląskim:

 • liczba zdarzeń - 1.910 (w tym 1006 pożarów),
 • liczba osób poszkodowanych (podtrutych) - 451 (w tym 154 dzieci),
 • ofiary śmiertelne - 14, w tym 2 w pożarach.

Najwięcej poszkodowanych w sezonie 2019/2020 odnotowano w:  

 • Bytom - 23 osoby (w tym 10 dzieci), 3 ofiary śmiertelne,
 • Chorzów - 32 osoby (w tym 7 dzieci), 
 • Częstochowa - 28 osób (w tym 12 dzieci), 2 ofiary śmiertelne,
 • Katowice - 37 osób (w tym 9 dzieci), 1 ofiara śmiertelna.
 • Ruda Śląska - 29 osób (w tym 11 dzieci),
 • Zabrze - 26 osób (w tym 5 dzieci).

 

 

30 września 2020 roku, podczas ostatniej służby, odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – starszego aspiranta Grzegorza PŁONKA odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne, który służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w dniu 15 grudnia 1992 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Lublińcu. W dniu 28 lutego 1997 roku został mianowany na stanowisko referent Rejonowego Stanowiska Kierowania. Służbę zakończył 30 września br. na stanowisku dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

W 2010 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za wzorową służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił st. asp. Grzegorza Płonkę  Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za wzorową służbę złożył komendant powiatowy st. bryg. Janusz BULA. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

 

 Lublinieccy strażacy odwiedzili uczestników obozu szkoleniowo-kondycyjnego dla uczniów klas mundurowych z Olkusza, Bytomia i Tychów.

 

W trakcie kilkudniowego pobytu na terenie Ośrodka Harcerskiego w Kokotku młodzi ludzie mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych służb mundurowych: strażakami, policjantami, żołnierzami, strażnikami miejskimi i leśnikami. W czasie prelekcji poznają zasady naboru do poszczególnych formacji mundurowych oraz zadania jakie realizują na co dzień poszczególne służby. Uczniowie  dowiadują  się, że  praca  w służbach mundurowych  jest  ciężka  i  trudna, a czasami  bardzo  niebezpieczna. 

Obozy organizowane pod namiotami na terenach leśnych są atrakcyjną, ale także specyficzną formą wypoczynku, która może wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami, chociażby podczas niekorzystnej pogody – gwałtownych opadów, burz czy silnego wiatru. Dlatego prelekcje są też okazją by porozmawiać z młodzieżą na temat zasad bezpieczeństwa i sposobów postepowania w sytuacjach różnego typu zagrożeń.

Podczas trwania spotkania strażacy przeprowadzili także zajęcia w zakresie prezentacji sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo gaśniczego. Uczniowie biorący udział w spotkaniu wykazywali duże zainteresowanie omawianą tematyką, zadając wiele pytań i chętnie włączając się do przydzielonych im zadań.

Uczestnictwo młodzieży w zajęciach z przedstawicielami różnych służb z pewnością przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat specyfiki pracy w formacjach mundurowych i tym samym ułatwi świadome podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

08.09.2020 r.

Opracowanie: bryg.Artur Szymanek, KP PSP w Lublińcu