W dniu 08 grudnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się ceremonia ślubowania. Ślubowanie złożyli strażacy przyjęci do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w dniu 01.12.2017 roku.

 

 Ślubowanie złożyli

 - str. Dominik JANKOWSKI

- str. Tomasz KUBICA

- str. Mateusz ZACZYŃSKI

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. mgr inż. Janusz BULA

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania.

 

Rota ślubowania

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję
przestrzegać prawa,
dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.

ślubuję
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 

Galeria: