Na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa znajduja się informacje dotyczące podstepnego działania czadu. Zachęcamy do zapoznania się z filmem i poradnikiem.

 

 

link do sttrony RCB http://rcb.gov.pl/czad-dziala-podstepnie-apel-rzadowego-centrum-bezpieczenstwa/

 

 

Galeria: