Starszy aspirant Grzegorz Płonka został wyróżniony Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu pełni od 25 lat. Zajmuje stanowisko Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego gdzie jest odpowiedzialny min. za przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych zdarzeniach oraz dysponowanie zastępów do działań ratowniczych. Jest strażakiem prezentującym wysoki poziom dyscypliny służbowej, wzorowo, rzetelnie i odpowiedzialnie wykonującym powierzone obowiązki służbowe.

 

Galeria: