W dniu 03.01.2018 roku odbyła się narada służbowa w KP PSP w Lublińcu, podczas której zostały omówione najważniejsze zagadnienia do realizacji w I kwartalne 2018 roku. Kierownicy służb krótko zreferowali zakres zadań. W naradzie uczestniczył mł. bryg. mgr inż. Artur Szymanek, któremu z dniem 02.01.2018 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.

 

Galeria: