W dniu 10 kwietnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się ceremonia ślubowania. Ślubowanie złożył strażak przyjęty do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu w dniu 01.04.2018 roku.

 Ślubowanie złożył:

 - str. Mateusz KAPITAN

 Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. mgr inż. Janusz BULA

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania.

 

 

Galeria: