KONKURS PLASTYCZNY

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Plastycznym

„Strażak – przyjaciel dzieci”

w ramach akcji  ‘Kręci mnie bezpieczeństwo!’

 

 

Regulamin

VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod tytułem „Strażak – przyjaciel dzieci”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
    w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.
  2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.
  3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat.
    Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
  • I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2011 – 2012),
  • II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2013 – 2014 i młodsze).

        4. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo z elementami kolażu. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne.Format prac konkursowych:  A4.

        5. Na odwrocie pracy powinno być podane: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa przedszkola, nr i miejscowość, tel. kontaktowy do przedszkola lub opiekuna.

      
        6. Termin składania prac do 17 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.

        7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja 2018 roku.

        8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl. Nadesłane prace stają się własnością komendy.

Galeria: