W dniu 24.05 2018 roku o godz.13.30  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublińcu przy ul. PCK 10 rozpoczęto uroczyste obchody Dnia Strażaka 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Poseł na sejm RP Andrzej GAWRON,  Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – st. bryg. Jacek KLESZCZEWSKI oraz Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim SMYŁA. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu lublinieckiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji współpracujących z naszą komendą.

 Zaproszonych gości powitał komendant powiatowy PSP bryg. Janusz BULA. W trakcie przemówienia komendant przypomniał także o Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zwrócił się również do druhów z jednostek OSP, dziękując za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa oraz złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom oraz ich rodzinom.

Następnie odczytano list skierowany do uczestników uroczystości przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima BRUDZIŃSKIEGO.

Strażacy KP PSP w Lublińcu otrzymali jako dowody uznania dla swej humanitarnej służby odznaczenia resortowe, dyplomy, oraz awanse do wyższych stopni służbowych. Wyróżnione medalami zostały również osoby działające na rzecz ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie.

Komendant Powiatowy wręczył przedstawicielom samorządu oraz właścicielom firm okolicznościowe podziękowania, za wspieranie działalności Komendy Powiatowej PSP oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego  w powiecie lublinieckim.

W trakcie uroczości zostały wręczone nagrody laureatom Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego „Młodzież zapobiega pożarom”.

Z okazji naszego święta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała w tym roku po raz ósmy Powiatowy Konkurs Plastyczny  dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Strażak przyjaciel dzieci”.  Tradycyjnie nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki.

Na zakończenie zaproszeni goście złożyli na ręce komendanta serdeczne życzenia   skierowane do strażaków z okazji święta.

 

 

 

Galeria: