W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała po raz ósmy Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci
w wieku przedszkolnym pt. „Strażak – przyjaciel dzieci”. Nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.

Zainteresowanie konkursem było jak co roku bardzo duże, wpłynęło ponad 200 prac dzieci
z 32 przedszkoli powiatu lublinieckiego.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych:

dzieci starsze w wieku 5 – 6 lat, oraz dzieci młodsze to 3 i 4-latki.

 

W grupie starszej wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Zuzanna Pełka –Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu

II miejsce: Jakub Wolnicki –Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

III miejsce:  Katarzyna Bryś – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

 

Wyróżnienia w grupie starszej zdobyli:

Wojciech Gajewski – Przedszkole w Ciasnej

Laura Przychodzka –Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu

Wojciech Tabor – Przedszkole Samorządowe w Lisowie

 

W grupie młodszej wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Paweł Grześków – Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

II miejsce: Janusz Morawski – Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

III miejsce:  Igor Dulok – Oddział Przedszkolny w Wędzinie

 

Wyróżnienia w grupie młodszej otrzymują:

Aleksandra Kowalik – Przedszkole Specjalne nr 9 przy SOSW w Lublińcu

Jakub Jerominek – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

Marlena Matysek – Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim

Emilia Wicher – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 24.05.2018 r. podczas obchodów „Dnia Strażaka” w siedzibie KP PSP w Lublińcu.

Nagrody wręczył Starosta Lubliniecki Jaochim Smyła, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Cyrulik oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

Galeria: