W związku z pożarami występującymi w ostatnim czasie na terenie naszego kraju na składowiskach odpadów, w zakładach utylizacji odpadów komunalnych i sortowniach śmieci, dnia 7 czerwca 2018 r. o godz. 8:30 w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Podczas niniejszego spotkania poruszona została tematyka przeprowadzenia wspólnych wizytacji, czynności kontrolno – rozpoznawczych przedmiotowych obiektów i terenów zlokalizowanych w powiecie lublinieckim.

 

Galeria: