22.06.2018 r. zakończył się kolejny rok szkolny. Dzieci i młodzież rozpoczęła upragnione wakacje. Na terenie powiatu lublinieckiego, między innymi w ośrodkach harcerskich oraz na terenach leśnych organizowane są obozy wypoczynkowe.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu wraz z Policją, w pierwszych dniach wypoczynku przeprowadzają wizytacje obozowisk, podczas których prowadzone są z młodzieżą oraz kadrą pogadanki, instruktaże dotyczące postępowania w chwili wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, pożaru, innych zagrożeń oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą czy w lesie, a także zasad pierwszej pomocy.

Ponadto przedstawiane są zasady łączności pomiędzy kierownictwem obozowiska z SK KP w Lublińcu. Strażacy prezentują również specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu pojazdów.

 

Galeria: