Zdjęcie Uroczystości ślubowania na funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
W dniach 01 grudnia 2006 roku i 11 stycznia 2007 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu przy ul. Sokoła 13 odbyły się uroczystości ślubowania na funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie składali strażacy, którzy zostali przyjęci do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu pod koniec ubiegłego roku. Ślubowanie zostało przyjęte przez Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Mariana NOCUNIA. Ślubowanie jest najbardziej uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania.
Ślubowanie składali:
- str. Marcin BRYŁKA
- str. Janusz JENSZCZOK
- str. Piotr KULIG
- str. Jolanta KISOW
- str. Adrian TRACZ
- str. Michał WALASIK
- str. Grzegorz WĘGRZYŃSKI