Rozpoczął się okres jesienno – zimowy (sezon grzewczy), a wraz z nim w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do powstania pożarów w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

W celu podniesienia poziomu wiedzy dzieci i młodzieży, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu rozpowszechniają wiedzę w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Organizują prelekcje w szkołach powiatu lublinieckiego na temat: zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, prowadzenia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

 

Galeria: