W dniu 03. stycznia 2019 roku o godzinie 13.00 w Restauracji "SADOWIANKA w Sadowie" odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu.

Przybyłych na spotkanie powitał Komendant Powiatowy PSP bryg. Janusz BULA. W trakcie spotkania Komendant złożył wszystkim emerytom, rencistom i członkom ich rodzin życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.