Co roku, na wybranych obiektach w powiecie, od marca do października KP PSP w Lublińcu przeprowadza ćwiczeń zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, mające na celu sprawdzenie przygotowania wyznaczonego obiektu oraz zatrudnionych w nim pracowników do działań ratowniczych. W dniu 20.03.2019 r. takie ćwiczenia odbyły się w obiekcie magazynu wyrobów gotowych należącym do firmy INVADO Sp. z o. o. w Dzielnej przy ul. Leśnej nr 2. W ćwiczeniach brali udział pracownicy zakładu INVADO, inspektor ds. BHP i ppoż. z ramienia zakładu, kierownictwo zakładu INVADO, trzy zastępy z KP PSP w Lublińcu, zastęp OSP w Dzielnej, zastęp OSP w Ciasnej, zastęp WOP JW Lubliniec oraz dowódca i zastępca dowódcy JRG w Lublińcu.

Scenariusz ćwiczeń: W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w wózku dowożącym gotowe wyroby do sortowni doszło do jego zapłonu. Pożar rozprzestrzenił się na składowane tam wyroby gotowe - drzwi. Rozwój pożaru spowodował silne zadymienie w całej strefie, zagraża sąsiedniej hali magazynowej oraz konstrukcji całego budynku. Operator wózka podjął próbę ugaszenia pożaru lecz okazała się ona nieskuteczną, pracownik nie opuścił sortowni. Pierwszy pracownik zakładu, który zauważył pożar uruchomił Ręczny Ostrzegacz Pożarowy. Drugi pracownik, który przebywał w sąsiedniej hali powiadomił telefonicznie Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu dzwoniąc pod nr alarmowy 998 o zaistniałym zdarzeniu. Niezwłocznie powiadamiają także kierownictwo zakładu - zgodnie z dokumentacją wewnętrzną zakładu. W tej fazie akcji działania związane z identyfikacją zagrożenia, jego rozmiarami i oddziaływaniem na pracowników oraz jego ewentualnego likwidowania leżą wyłącznie po stronie pracowników. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia zastępów JOP, pracownicy zakładu ,,Invado’’ prowadzą ewakuację i rozpoczynają akcję gaśniczą używając swojego sprzętu ppoż.

Celem ćwiczeń było:

  1. sprawdzenie możliwości taktycznych zastępów PSP, OSP oraz WOP JW w Lublińcu przy pożarze wewnętrznym w magazynie wyrobów gotowych;
  2. doskonalenie umiejętności ratowników w zakresie wykorzystania sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu zastępów, doboru sprzętu oraz metod postępowania przy organizowaniu tego typu akcji ratowniczej;
  3. przypomnienie zasad przy zasysaniu wody za pomocą motopompy z punktu czerpania wody;
  4. doskonalenie umiejętności postępowania z poszkodowanym który doznał obrażeń na skutek pożaru wewnętrznego;
  5. przypomnieniu i utrwalenie zasad udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej przy tego typu zdarzeniach.

Jak również:

Sprawdzenie umiejętności obsad SK KP PSP w zakresie:

  1. dysponowania sił i środków do zdarzenia;
  2. posługiwania się dokumentacją SK KP PSP;
  3. znajomość zasad prowadzenia łączności radiowej;
  4. powiadamianie i współpraca obsad SK KP PSP z jednostką nadrzędną;
  5. elektroniczna ewidencja zdarzenia w SWD – PSP.

 

Galeria:


Zdjęcia: KP PSP w Lublińcu