W dniu 28 kwietnia 2019 r. w miejscowości Lubliniec - teren rekreacyjny Leśniczówka Lubliniec – zjazd z DK-11 – obwodnica Lublińca odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Współorganizatorami imprezy byli: Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu i OSP Solarnia, a celem zawodów były między innymi edukacja i promocja umiejętności ratowniczych, popularyzacja ratownictwa i zwiększenie świadomości i wiedzy na temat służb ratowniczych. Partnerami przedsięwzięć byli: Firma AED Max oraz Lublinieckie WOPR.

Zawody obserwowali Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam WILK oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

W zawodach KPP:

- I miejsce zdobyła drużyna OSP Chwostek - reprezentująca Gminę Herby;

- II miejsce OSP Lubliniec;

- III miejsce OSP reprezentujące Gminę Woźniki.

Nagrody dla najlepszych drużyn wręczyli Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam WILK oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

 

Równolegle do Mistrzostw KPP przebiegały trzydniowe, organizowane przez OSP Solarnia, 2 ogólnopolskie zawody psów ratowniczych o puchar zaginionego grzybiarza, w których uczestniczyło 70 zespołów pies – ratownik z terenu całego kraju.

 

Galeria: