W sobotę, 27 kwietnia 2019 r. na Jasnej Górze podczas uroczystej mszy świętej został nadany i poświęcony Sztandar Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce.

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce w Lubinie jest grupą zrzeszającą strażaków każdej formacji (ochotników, strażaków zawodowych, strażaków Wojskowej Straży Pożarnej). Formalnie stanowią stowarzyszenie będące Ochotniczą Strażą Pożarną, przy której działa Grupa Ratownictwa Specjalistycznego. Poprzez wolontariat łączą pasję, chęć do pomocy innym i propagowanie walki z białaczką.

W uroczystościach wzięli udział także: Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Lublińcu bryg. Janusz BULA, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Lublińca, Strzebinia, Taniny, jak również Ochotnicy z całego kraju, liczne poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. Po poświęceniu Sztandaru, w Sali Papieskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia.

Strażacy będący członkami Stowarzyszenia jeżdżąc po kraju uświadamiają ludzi, czym są nowotwory krwi, oraz jak z nimi walczyć. Propagują ideę dawstwa szpiku, a także pomagają i wspierają ludzi chorych na nowotwory krwi.

 

Galeria: