W dniu 27 czerwca 2019 roku w trakcie „Dnia otwartej strażnicy w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu” organizowanego w ramach projektu Nasz Powiat – Nasze Pasje – Lato 2019” odbyła się  akcja społeczna pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Gawron, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof Olczyk, przedstawiciel Starosty powiatu lublinieckiego Pani Halina Trybus - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu mł. insp. Jacek Siwiaszczyk, Wójt Gminy Koszęcin pan Zbigniew Seniów  oraz mieszkańcy powiatu lublinieckiego.

Głównym celem przedsięwzięcia, było zwrócenie uwagi dzieciom i młodzieży na kwestie związane z bezpieczeństwem zarówno w szkole, domu jak i podczas wakacji a członkom OSP przedstawienie najnowszych trendów w rozwoju specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Choć bezpośrednimi adresatami projektu były dzieci i młodzież  powiatu lublinieckiego, wśród uczestników były również  osoby dorosłe, zainteresowane szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa. Nie zabrakło również członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i druhów z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jak również przedstawicieli Miast i Gmin powiatu.

Na odwiedzających czekało wiele ciekawych atrakcji, na wstępie można było wysłuchać prelekcji dotyczących bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku nad wodą, zagrożeń związanych z wypalaniem traw oraz skutkami wynikającymi z obecności
w pomieszczeniach tlenku węgla. Prelekcje prowadzone były przez strażaków Komendy Powiatowej PSP jak również funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

 Szczególną niespodzianką skierowaną do dzieci były takie atrakcje jak:

- pożarniczy tor przeszkód, którego pokonanie uprawniało do otrzymania specjalnego certyfikatu oraz strażackiego upominku.

- symulacja prowadzenia samochodu pożarniczego jadącego do akcji,

- rozwinięcie linii gaśniczej w celu gaszenia pożaru „domku” z użyciem wody.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu i samochodów pożarniczych. W tym roku najnowsze samochody z terenu powiatu  prezentowali strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Ostrowa-Lubockie i Lisowa oraz Jednostki Wojskowej w Lublińcu. Najmłodsi uczestnicy spotkania chętnie wsiadali do pojazdów i z zaciekawieniem oglądali wnętrze oraz sprzęt pożarniczy.

Równolegle z innymi atrakcjami odbywało się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie chętni zapoznali się z zasadami ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mieli możliwość praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności ratowniczych poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów.

Zaproszeni przedstawiciele firm prezentowali najnowsze trendy w zakresie sprzętu specjalistycznego,  odzieży specjalnej, armatury wodno – pianowej oraz nowości w zakresie sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego.

Uczestnicy mogli zobaczyć pokaz działań ratowniczo – gaśniczych realizowanych przez zastępy PSP.

Całość  zakończyła się wspólnym poczęstunkiem na którym wszyscy uczestnicy mogli posilić się tradycyjna strażacka grochówką. Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia a także partnerom i darczyńcom, którzy zdecydowali się wesprzeć akcję.

 

Galeria: