2. lipca 2019 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 „Lubliniec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Śląskiej Brygady Odwodowej. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie firmy EJOT Polska w Ciasnej.

W ćwiczeniach, pod dowództwem Kompanii funkcjonariuszy z KP PSP w Lublińcu udział brały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciasnej, Sierakowa Śląskiego, Kochanowic, Woźnik, Łagiewnik Wielkich, Koszęcina, Strzebinia, Kochcic, Kamienicy Śląskiej, Psar oraz Sadowa.

Po przybyciu jednostek do rejonu koncentracji w siedzibie KP PSP w Lublińcu dokonano przeglądu zastępów, kontroli wyposażenia oraz umundurowania strażaków. Następnie omówiono cel ćwiczeń oraz zasady BHP, a także metody prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów budynków produkcyjno-magazynowych. Głównym zadaniem zrealizowania założenia było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru na całą powierzchnię budynku PM oraz ewakuacja osoby poszkodowanej znajdującej się wewnątrz hali. Dla zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego organizowane było zaopatrzenie wodne z rzeki zlokalizowanej ok. 400 m od zakładu EJOT Polska.

Celem ćwiczeń było doskonalenie metody gaszenia pożarów budynków produkcyjno-magazynowych, doskonalenie rutynowych czynności podczas podstawowych rozwinięć bojowych, doskonalenie metod dostarczania wody na duże odległości z użyciem systemu przetłaczania i przepompowywania wody, sprawdzenie oraz doskonalenie współdziałania poszczególnych zastępów wchodzących w skład kompanii. Zweryfikowano znajomości procedur alarmowych pracowników zakładu oraz stopnia przygotowania podczas prowadzenia ewakuacji w sytuacji powstania zagrożenia pożarowego, doskonalono również metody współdziałania pomiędzy pracownikami EJOT Polska w Ciasnej oraz zespołami wchodzącymi w skład sztabu komendanta powiatowego PSP, a zastępami uczestniczącymi w ćwiczeniach, podczas pożarów tego typu zakładu.

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

Galeria:


 

Zdjęcia: Beata Prządka, EJOT Polska Sp. z o. o., Sp. k. w Ciasnej