Zdjęcie Spotkanie rencistów i emerytów KP PSP w Lublińcu
W dniu 18 stycznia 2007 roku o godzinie 12.00 w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Na ogólną liczbę 98 emerytów na spotkanie przybyło 49 osób. W spotkaniu brał udział Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu mł. bryg. mgr inż. Marian NOCUŃ, zastępca Komendanta Powiatowego oraz kierownicy wydziałów KP PSP w Lublińcu. W trakcie spotkania Komendant przedstawił uczestnikom spotkania zmiany jakie nastąpiły w działalności Komendy Powiatowej w 2006 roku oraz wyjaśnił sprawy związane ze świadczeniami dla emerytów i rencistów. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.