W zakładce NABÓR umieszczone zostało z dniem 16.07.2019 roku ogłoszenie o postepowaniu kwalifikacyjnym do słuzby w KP PSP w Lublińcu.