Poniżej umieszczamy film instruktażowy, powstały po tragicznym wypadku ratownika podczas doskonalenia zawodowego realizowanego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Film instruktażowy