Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Lublińcu podsumowała ilość pożarów lasów, traw, ściernisk, stert i brogów oraz zboża na pniu za okres od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. Sytuacja przedstawia się następująco:

 

Pożary traw:

styczeń: 0

luty: 2 pożary (4070 m2)

- gm. Ciasna 1 pożar: 70 m2;

- gm. Koszęcin 1 pożar: 4000 m2

marzec: 9 pożarów (1340 m2)

- gm. Lubliniec 4 pożary: 390 m2;

- gm. Koszęcin 2 pożary: 500 m2;

- gm. Herby 1 pożar: 200 m2;

- gm. Ciasna 1 pożar: 50 m2;

- gm. Woźniki 1 pożar: 200 m2

kwiecień: 17 pożarów (2530 m2)

- gm. Pawonków 1 pożar: 20 m2;

- gm. Kochanowice 6 pożarów: 945 m2;

- gm. Woźniki 3 pożary: 265 m2;

- gm. Lubliniec 4 pożary: 530 m2;

- gm. Koszęcin 3 pożary: 770 m2

maj: 0

czerwiec: 7 pożarów (1143 m2)

- gm. Kochanowice 2 pożary: 55 m2;

- gm. Koszęcin 1 pożar: 5 m2;

- gm. Ciasna 2 pożar: 33 m2;

- gm. Herby 2 pożar: 1050 m2

lipiec: 10 pożarów (12830 m2)

- gm. Pawonków 1 pożar: 10 m2;

- gm. Koszęcin 5 pożarów: 10150 m2;

- gm. Woźniki 1 pożar: 2500 m2;

- gm. Herby 2 pożary: 150 m2;

- gm. Lubliniec 1 pożar: 20 m2

Łącznie spaleniu uległo 21913 m2 czyli 2,19 ha traw

 

Pożary lasów:

kwiecień: 4 pożary (661 m2)

- gm. Boronów 2pożary: 510 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Koszęcin 1 pożar: 150 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Lubliniec 1 (ognisko w Parku Miejskim): 1 m2 (Nadl. Lubliniec)

maj: 0

czerwiec: 1 pożar w gm. Pawonków: 400 m2 (Nadl. Lubliniec)

lipiec: 7 pożarów (16144 m2)

- gm. Boronów 1 pożar: 800 m2 (Nadl. Koszęcin);

- gm. Pawonków 2 pożary: 504 m2 (Nadl. Lubliniec);

- gm. Ciasna 2 pożary: 40 m2 (Nadl. Lubliniec + las prywatny);

- gm. Herby 2 pożary: 14800 m2 (Nadl. Herby + Nadl. Koszęcin)

Łącznie spaleniu uległo 17205 m2 czyli 1,72 ha lasów (głównie poszycia w lesie)

 

Sterty, brogi, ścierniska, zboże na pniu:

Pożary rozpoczęły się 03.07.

- gm. Koszęcin 2 pożary: 74 m2;

- gm. Ciasna 4 pożary: 70160 m2;

- gm. Pawonków 2 pożary: 1340 m2;

- gm. Woźniki 4 pożary: 83000 m2;

- gm. Kochanowice 1 pożar: 58000 m2;

- gm. Lubliniec 1 pożar: 20 m2

Łącznie w 14 pożarach spłonęło 212594 m2 czyli 21,259 ha stert, brogów, ściernisk i zboża na pniu

 

Przypominamy,  że z dniem 1 marca 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary oraz jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.

Na naszej stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA (artykuł wcześniej) zamieszczony jest również apel do mieszkańców powiatu lublinieckiego dotyczący ZASAD ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZBIORÓW, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA PALNYCH PŁODÓW ROLNYCH.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

Galeria:


 

Zdjęcia oraz więcej materiałów na stronie: http://www.stoppozaromtraw.pl.