Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

  1. Słowo wstępne KG PSP.pdf
  2. Tryb i zasady.pdf
  3. Wniosek.pdf
  4. Przykładowy wniosek.pdf