Pomimo pięknej i słonecznej pogody, okres wakacyjny powoli dobiega końca i już za tydzień rozpocznie się nowy rok szkolny. Dobiegają końca również kolonie, półkolonie i obozy harcerskie, organizowane na terenie województwa śląskiego, które kontrolowali strażacy.

Jedna z ostatnich miała miejsce 22 sierpnia 2019 roku, gdzie funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu wizytowali obóz szkoleniowo–wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pawonków powiatu lublinieckiego, odbywający się na terenie bazy obozowej bytomskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kokotku koło Lublińca.

W trakcie wizytacji strażacy sprawdzali w jaki sposób wdrożono zasady bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników obozu, przeprowadzali również zajęcia edukacyjne na temat zasad właściwego zachowania się na obszarach leśnych, zajęcia praktyczne z umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzana była również próbna ewakuacja, w celu praktycznego sprawdzenia stanu przygotowania uczestników obozów w trakcie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Strażacy z województwa śląskiego przez cały okres wakacji czuwali nad bezpieczeństwem harcerzy, systematycznie udając się z wizytacjami na tereny obozowisk. Wizyty miały na celu sprawdzenie przygotowania obozów harcerskich pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa. Były również okazją do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu prewencji społecznej oraz zapoznania uczestników obozu ze sposobem alarmowania i zasadami postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Każdego dnia trwania obozu sprawdzano również łączność pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego PSP – za pomocą telefonu komórkowego lub poprzez radiotelefon - na specjalnie przygotowanym kanale KSH – Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami.

Ponadto strażacy zapoznawali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, rozpoznawali wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, drogi dojazdowe dla służb ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Od początku wakacji w województwie śląskim, zorganizowano ponad 100 obozów harcerskich i MDP, w których uczestniczyło ponad 6.000 dzieci i młodzieży, a w samym powiecie lublinieckim 55 różnego rodzaju form wypoczynku (obozy, półkolonie) w tym 30 obozów harcerskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których łącznie uczestniczyło ponad 2620 dzieci i młodzieży.

 

Opracowanie: KW PSP w Katowicach na podstawie informacji z KP PSP w Lublińcu

 

Galeria:


 

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu