W poniedziałek, 30 września 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Lublińcu zawarte zostało POROZUMIENIE w sprawie włączenia wojskowej straży pożarnej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Porozumienie podpisali bryg. Janusz BULA komendant powiatowy PSP w Lublińcu, płk. Michał STRZELECKI dowódca Jednostki Wojskowej  Komandosów w Lublińcu oraz ppłk. Mariusz GŁĘBICKI szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie.

Porozumienie jest pierwszym krokiem w kierunku włączenie sił i środków wojskowej ochrony przeciwpożarowej w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu lublinieckiego. Na podstawie stosownego Wniosku ostateczną decyzję podejmie Komendant Główny PSP.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

Galeria:


 

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu