5 października 2019 roku na Bulwarze Grotowskiego w Lublińcu odbyła się uroczystość przekazania z KP PSP w Lublińcu dla OSP w Lublińcu i poświęcenia samochodu ratowniczo – gaśniczego JELCZ 422 010 GCBA 5/32 o napędzie szosowym.

Samochód Jelcz 422 wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów z dodatkowym zbiornikiem 500 litrów ne środka pianotwórczego, z wbudowaną dwuzakresową autopompą Rosenbauer o wydajności nominalnej 3200 l/min, został wprowadzony do podziału bojowego komendy powiatowej PSP w Lublińcu 1 maja 1997 roku.

Po uroczystym poświęceniu, przez Kapelana Parafii Wojskowej JWK Lubliniec – ks. kpt. Przemysława Tur, i przekazaniu kluczyków do pojazdu, dla druhów zaangażowanych w służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznano okolicznościowe wyróżnienia. Odznakę honorową za zasługi na rzecz województwa śląskiego odebrali: dh Jan Malitowski, dh Marian Malitowski oraz dh Mateusz Kmieć. Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP przyznało odznaki Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w składzie: dh Wiktoria Mańka, dh Natalia Matusek, dh Patrycja Matusek oraz dh Wiktoria Telesińska.

Okolicznościowe podziękowania odebrali również zaproszeni goście.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

  • Poseł na Sejm RP Andrzej GAWRON;
  • Burmistrz Miasta Lublińca - Edward MANIURA;
  • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu - bryg. Artur SZYMANEK;
  • I Zastępca Komendanta Policji w Lublińcu - podinsp. Jacek SIWIASZCZYK;
  • Kapelan Parafii Wojskowej JWK Lubliniec – ks. kpt. Przemysław TUR;
  • Dyrektor Biura Poselskiego Posła Andrzeja Gawrona – Dawid SMOL;
  • Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Lublińcu – Czesław GANSINIEC;
  • Prezes OSP Tanina – dh Radosław SĘK;
  • Prezes OSP Kamienica Śląska – dh Ryszard RAUCHUT;
  • Prezes OSP Boronów – dh Bogdan BROL

 

Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach, zgodnie podkreślali nie tylko słuszność decyzji o przekazaniu pojazdu dla lublinieckich ochotników ale też nieocenioną rolę strażaków w przeciwdziałaniu zagrożeniom w skali całego powiatu.

Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron wyraził nadzieję, że samochód ratowniczo-gaśniczy wpłynie na poczucie bezpieczeństwa wśród samych mieszkańców, Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura podkreślił ogromną wagę młodych ludzi w kształtowaniu jednostki, a zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu bryg. Artur Szymanek, obok podziękowań i gratulacji złożonych członkom OSP Lubliniec, odczytał skierowany do druhów list Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

Galeria:


Zdjęcia: Aleksandra Korzus, Panorama Studio