Lublinieccy policjanci wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przypominają o obowiązku umieszczania na posesji lub w jej obrębie numeru porządkowego, który musi być dobrze widoczny. Tabliczka z numerem na ścianie domu czy płocie posesji to rzecz niewielka, ale w skrajnych przypadkach może uratować życie.

To kolejny apel funkcjonariuszy służb codziennie ratujących nasze życie, zdrowie i mienie, gdyż problemem niewłaściwego lub niepełnego oznakowania budynków w znaczny sposób utrudnia niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych. W ramach aktualnie prowadzonych planów priorytetowych Policjanci kontrolują prawidłowość oznakowania budynków na terenie swoich dzielnic. W razie stwierdzonych nieprawidłowości, dzielnicowi przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami tłumacząc, jak ważne jest prawidłowe oznakowanie budynków.
Często niestety zdarza się, że brak prawidłowego oznakowania budynków bardzo utrudnia czynności służbom ratującym nasze zdrowie i życie wydłużając czas dojazdu na miejsce Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego.

Pamiętajmy!
Numer na ścianie domu czy płocie to rzecz niewielka, ale w skrajnych przypadkach może uratować nam życie.

Opracowanie: mł. asp. Michał Sklarczyk, KP Policji w Lublińcu

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

 

Galeria:


 

 

Zdjęcia: mł. asp. Michał Sklarczyk, KP Policji w Lublińcu