14 listopada 2019 roku, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach odbyło się uroczyste wręczenie awansów i wyróżnień z okazji „Narodowego Święta Niepodległości 2019 i 100 - lecia Powstań Śląskich”

Zebranych przywitał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie w służbę i nawiązał do istoty bycia strażakiem : „…Jesteście dowodem na to, że nie żyjecie tylko dla siebie. W chwili, gdy była potrzeba nieśliście pomoc…”, dodał także „…Wiem, że zawsze można na Was polegać, że potraficie w życiu nie tylko zawodowym, ale i prywatnym dawać przykład bycia Polakiem, bycia patriotą..."

Śląski Komendant Wojewódzki PSP, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, realizowanie zadań w szczególnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy, jak również za wysokie wyniki w zawodach sportowych, przyznał 177 nagród. Wśród funkcjonariuszy, którzy swoją postawą na rzecz ochrony przeciwpożarowej w województwie śląskim zasłużyli na to wyróżnienie znalazła się Pani st. ogn. Elżbieta KOŁTUŃSKA, Główny Księgowy w KP PSP w Lublińcu oraz mł. kpt. Piotr SKUBAŁA, dyżurny operacyjny.

Natomiast Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 11 października 2019 r. za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu przyznania dotacji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych przyznał  nagrodę mł. bryg. Krzysztofowi SIEK, zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu.

GRATULUJEMY POSTAWY I ZAANGAŻOWANIA!!!

 

Opracowanie: archiwum KW PSP w Katowicach;

                      st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu 

Galeria:


 

Zdjęcia: archiwum KW PSP w Katowicach;

             st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu