5 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się uroczysty apel z okazji złożenia ślubowania trzech nowych strażaków przyjętych do służby w dniu 01.12.2019 roku.

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania:

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych, ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Ślubowanie złożyli:

- str. Mateusz BERLIŃSKI

- str. Szymon MAJCHRZAK

- str. Łukasz WOŁOSZ

 

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz BULA.

Po uroczystym ślubowaniu komendant wręczył strażakom akty ślubowania, pogratulował pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego oraz życzył powodzenia w służbie.

Po ceremonii ślubowania odbyło się spotkanie wigilijne dla strażaków KP PSP w Lublińcu, poprzedzone poświęceniem przez Ks. Prałata Antoniego ZAJĄCA pozyskanego w maju 2019 r. nowego sprzętu pożarniczego - ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego VOLVO z napędem terenowym i zbiornikiem na środek gaśniczy o pojemności 9000 litrów.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu\

 

Galeria:


 

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Parys, KP PSP w Lublińcu