Wytyczne i procedury dla OSP w związku z koronawirusem:

COVID-19 - Wytyczne dla OSP.pdf

COVID-19 - Procedura postępowania 2020.03.14.pdf

COVID-19 - Procedura postępowania 2020.03.20 AKTUALIZACJA.pdf

COVID-19 - Zalecenia_ECDC_SOI.pdf

COVID-19 - Wytyczne GIS MSWiA 28.02.2020 koronawirus.pdf

COVID-19 - SARS-CoV-2-dezynfekcja.pdf

COVID-19 - Maski_chirurgiczne_kontra_koronawirus.pdf

COVID-19 - Maski_oddechowe_standardy.pdf

Filmy instruktażowe na stronach KGPSP:    https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Filmy

 

Aplikacja COVID-19

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19.

Aplikacja COVID-19

 

Wsparcie PSYCHOLOGICZNE dla strażaków, pracowników cywilnych oraz ich rodzin

W zakładce Koronawirus na stronie KG PSP dodano materiał o wsparciu psychologicznym dla strażaków, pracowników cywilnych oraz ich rodzin.

Wsparcie psychologiczne dla strażaków, pracowników cywilnych oraz ich rodzin

  

Kwarantanna domowa, Nadzór epidemiologiczny - Co powinno się wiedziec ?

Państwowy Insepktor Sanistarny MSWiA na obszarze województwa śląskiego 

40-068 Katowice, ul. Koszarowa 17 (opracowanie z dnia 18.03.2020r.)

COVID-19 - kwarantanna domowa nadzor epidemiologiczny.pdf

  

Dodatkowe środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.
Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:
– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.
Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających.
W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.

 
Wiecej informacji na stronach KGPSP: