W związku z panującą obecnie pandemią SARS Cov-2 służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosowane są środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

W celu zagwarantowania niezbędnej ilości środków zabezpieczających, koniecznych do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych oraz wspierających inne służby w walce z koronawirusem, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości 3 980 000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa oraz 50 000 zł ze środków ubezpieczeniowych, będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Ponadto komendy powiatowe i miejskie PSP woj. śląskiego wydatkowały na te cele środki w wysokości 420 000 zł.

W ramach tych środków zakupiono oraz zamówiono między innymi następujący sprzęt i środki ochrony osobistej:

-  generatory ozonu – 18 szt.,
-  opryskiwacze – 150 szt.,
-  półmaski filtrujące – 15 000 szt.,
-  maseczki chirurgiczne – 50 000 szt.,
-  rękawiczki lateksowe - 75 000 par.,
-  płyn do dezynfekcji – 37 000 litrów.,
-  okulary ochronne/przyłbice -1 300 szt.
-  ubrania ochronne – 6 000 szt,
-  pralnice przemysłowe z suszarką – 12 kpl.,
-  namioty pneumatyczne – 16 szt.,
-  ciąg dekontaminacyjny – 1 kpl.

Wszystkie te zakupy mają na celu zabezpieczanie ratowników ale również poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział Państwowa Straż Pożarna.

opracowanie: KW PSP w Katowicach

 

Galeria: