10 czerwca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbył się uroczysty apel z okazji złożenia ślubowania nowego strażaka przyjętego do służby w dniu 01.06.2020 roku.

Ślubowanie jest uroczystym i wymownym aktem w służbie pożarniczej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej postanawia, że podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie zgodnie z treścią roty ślubowania:

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych, ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Ślubowanie złożyła:

  • str. Halina KORKUS

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz BULA, który po podpisaniu Aktu ślubowania pogratulował adeptce pożarnictwa pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego oraz życzył powodzenia w służbie.

 

Podczas uroczystego apelu zostały również wręczone odznaki, medale oraz dyplom za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Aktów dekoracji dokonali komendant powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz BULA oraz Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej dh Krzysztof STRZODA

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem nr 10 z dnia 30 kwietnia 2020 r. nadał Brązowe Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej następującym strażakom:

  • asp. sztab. Michał KAMIŃSKI - zastępca dowódcy zmiany;
  • st. ogn. Marcin BRYŁKA - starszy ratownik kierowca.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 1 z dnia 17 lutego 2020 r. nadało Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

  • asp. Michał ZIAJA
  • st. ogn. Piotr KULIG


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił "Dyplomem za wzorowa postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych" st. asp. Grzegorza PŁONKĘ.

 

Wszystkim odznaczonym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w służbie!

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

Galeria:


 

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu