Lublinieccy strażacy odwiedzili uczestników obozu szkoleniowo-kondycyjnego dla uczniów klas mundurowych z Olkusza, Bytomia i Tychów.

 

W trakcie kilkudniowego pobytu na terenie Ośrodka Harcerskiego w Kokotku młodzi ludzie mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych służb mundurowych: strażakami, policjantami, żołnierzami, strażnikami miejskimi i leśnikami. W czasie prelekcji poznają zasady naboru do poszczególnych formacji mundurowych oraz zadania jakie realizują na co dzień poszczególne służby. Uczniowie  dowiadują  się, że  praca  w służbach mundurowych  jest  ciężka  i  trudna, a czasami  bardzo  niebezpieczna. 

Obozy organizowane pod namiotami na terenach leśnych są atrakcyjną, ale także specyficzną formą wypoczynku, która może wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami, chociażby podczas niekorzystnej pogody – gwałtownych opadów, burz czy silnego wiatru. Dlatego prelekcje są też okazją by porozmawiać z młodzieżą na temat zasad bezpieczeństwa i sposobów postepowania w sytuacjach różnego typu zagrożeń.

Podczas trwania spotkania strażacy przeprowadzili także zajęcia w zakresie prezentacji sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo gaśniczego. Uczniowie biorący udział w spotkaniu wykazywali duże zainteresowanie omawianą tematyką, zadając wiele pytań i chętnie włączając się do przydzielonych im zadań.

Uczestnictwo młodzieży w zajęciach z przedstawicielami różnych służb z pewnością przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat specyfiki pracy w formacjach mundurowych i tym samym ułatwi świadome podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

08.09.2020 r.

Opracowanie: bryg.Artur Szymanek, KP PSP w Lublińcu

Galeria:


Zdjęcia: archiwum KP Policji w Lublińcu