INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ĆWICZENIAMI KOMPANII GAŚNICZEJ NR 7 „LUBLINIEC” WOJEWÓDZKIEGO ODWODU OPERACYJNEGO ŚLĄSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ

 

1. października 2020 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 „Lubliniec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Śląskiej Brygady Odwodowej. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie firmy Lentex S. A. w Lublińcu.

W ćwiczeniach, pod dowództwem Kompanii funkcjonariuszy z KP PSP w Lublińcu udział brały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Solarni, Ciasnej, Sierakowa Śląskiego, Woźnik, Łagiewnik Wielkich, Koszęcina, Kamienicy Śląskiej, Lisowa, Sadowa, Strzebinia, Kochcic, Kochanowic, Psar oraz Lublińca.

Po przybyciu jednostek do rejonu koncentracji, przy ul. Dębowej w Lublińcu dokonano przeglądu zastępów, kontroli wyposażenia oraz umundurowania strażaków. Następnie omówiono cel ćwiczeń oraz zasady BHP, a także metody prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów budynków produkcyjno-magazynowych (wysokiego składowania).

Głównym celem ćwiczeń było doprowadzenie do ewakuacji osób poszkodowanych pozostających wewnątrz obiektu, lokalizacji pożaru w hali, w której został zainicjowany, niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na inne obiekty - zadanie to zostało zrealizowane poprawnie. Należy podkreślić, że znaczącą trudność stanowiły zadania dla zastępów – rot, działających wewnątrz w pierwszej fazie, których celem do osiągnięcia była szybka ewakuacja osób, które pozostały w środku. Realistycznie przygotowani pozoranci dobrze oddawali specyfikę zdarzenia.

Dla zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego organizowane było zaopatrzenie wodne z otwartego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie zakładu Lentex.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

Galeria:


 

 

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu