Zdjęcie Spotkanie noworoczne emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP

W dniu 25 stycznia 2012 roku o godzinie 13.00 w restauracji ANTARES w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej.

Wszystkich przybyłych powitał Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Michał CHRZĄSTEK. Podsumował rok 2011, przedstawił sukcesy jakie udało się osiągnąć oraz wyzwania jakie czekają naszą służbę w roku bieżącym. Wśród sukcesów jakie Państwowa Straż Pożarna odnotowała w roku ubiegłym było zakończenie budowy nowego obiektu strażnicy. Komendant podziękował wszystkim za przybycie, złożył również noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia dla emerytów, rencistów i ich rodzin.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z bieżącą działalnością Komendy oraz zostały przedstawione sprawy dotyczące świadczeń dla emerytów i rencistów. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.