W dniu 05.03.2007 r. odbyły się ćwiczenia praktyczne zastępów JRG Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu i Wojskowej Straży Pożarnej na obiekcie DPS "Dom Kombatanta" w Lublińcu.
Założenia do ćwiczeń. W wyniku niesprawnej kuchenki gazowej następuje zapalenie się wyposażenia kuchni. Dochodzi do silnego zadymienia pomieszczeń co powoduje zagrożenie dla przebywających tam pensjonariuszy i personelu. Po zauważeniu pożaru Dyrektor obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji wszystkich osób, jednocześnie wyznaczony pracownik alarmuje Państwową Straż Pożarną. Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej po przyjęciu zgłoszenia dysponuje na miejsce zdarzenia zastępy: GBARt 2,5/24, GCBA 5/32 z JRG oraz zastęp GBA 2,5/16 z jesnostki wojskowej. Po dojeździe kierujący działaniem ratowniczym przeprowadza rozpoznanie, podczas którego otrzymuje informacje od kompetantnego pracownika o występujących zagrożeniach. Po rozpoznaniu zastępy straży przystępują do działań gaśniczych, podając 1 prąd wody w natarciu wewnętrznym na palące się elementy oraz 1 prąd wody w obronie. Ponadto zgłoszony zostaje fakt podrucia dwóch osób gazami pożarowymi. Strażacy przystępują do ewakuacji tych osób przy pomocy noszy oraz udzielają pomocy przedmedycznej przy użyciu zestawu PSP R1. Prowadzone są m.in. działania przeciwwstrząsowe: ułożenie i transport na noszach w miejsce bezpieczne, podanie tlenu, folia życia, stała kontrola podstawowych czynności życiowych wspólnie z pielęgniarkami pracującymi w DPS. Nad wszystkimi ewakuowanymi osobami opiekę sprawuje personel ośrodka. Po oddymieniu budynku, dogaszeniu pożaru i dkładnym przeszukaniu wszystkich pomieszczeń, miejsce objęte działaniem ratowniczym zostaje przekazane Dyrektorowi DPS.