Zdjęcie Ćwiczenia doskonalące na obiekcie firmy LEDAPOL w Lublińcu
 

W dniu 23.09.2011r. o godzinie 1000 w firmie „LEDAPOL” w Lublińcu odbył się próbny alarm przeciwpożarowy przeprowadzony z udziałem pracowników firmy. W ewakuacji brało udział 40 osób, w tym 6 pracowników administracji. Ewakuacja zrealizowana została w sposób sprawny i uporządkowany.

Na miejsce ćwiczeń zostały zadysponowane trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu oraz  zastęp z Wojskowej Straży Pożarnej, które zrealizowały założenia ratowniczo - gaśnicze z uwzględnieniem epizodu dotyczącego udzielenia pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej pracownikowi firmy. Strażacy  zapoznali się także z układem komunikacyjnym budynku, zagrożeniami występującymi w zakładzie oraz zastosowanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi .