Zdjęcie Pożegnanie strażaka odchodzącego na emeryturę

W dniu 3 pażdziernika 2011 roku  odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka odchodzącego na emeryturę. Swoją służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu zakończył st. ogn. Bernard GAJOWSKI. W imieniu swoim oraz całej załogi podziękowania za długoletnią wzorową służbę złożył Komendant Powiatowy st. bryg. Michał Chrząstek. Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również  wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

Starszy ogniomistrz Bernard GAJOWSKI rozpoczął służbę  jako stażysta w Zawodowej  Straży Pożarnej w Bytomiu w dniu 01 stycznia 1984 roku. Następnie został skierowany do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej jako junak w Oddziałach Obrony Cywilnej  przy KW SP w Katowicach i został skierowany do pełnienia służby w Zawodowej Straży Pożarnej w Bytomiu która ukończył w kwietniu 1986 roku. Po okresie trzyletniej przerwy w dniu 19 czerwca 1989 podjął służbę pożarniczą w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Śląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lentex w Lublińcu. Od dnia 15 grudnia 1992 podjął służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu, którą pełnił do dnia zwolnienia. W dniu 04.05.2006 roku został awansowany do stopnia starszego ogniomistrza - najwyższego stopnia w korpusie podoficerskim. Służył w ochronie przeciwpożarowej blisko 25 lat. W czasie pełnienia służby został wielokrotnie odznaczany i nagradzany. W 2001 został odznaczony Krzyżem za Dzielność, w 2003 roku został wyróżniony Brązową a 2009 roku Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej . W roku 2009 został wyróżniony nagroda pieniężną Komendanta Głównego PSP, w roku bieżącym został wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego PSP

 

Służbę zakończył w dniu 30.09.2011 roku na stanowisku dowódcy sekcji.