Zdjęcie Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Koszęcin 2007
W dniu 29.03.2007 r. w remizie OSP Koszęcin odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom " Koszęcin 2007. Turniej zorganizowany był przy współudziale Starosty Powiatu Lublinieckiego, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Natomiast gospodarzem Turnieju był Wójt Gminy Koszęcin.

Uczestnikami Turnieju były dzieci i młodzież z gmin Powiatu Lublinieckiego. Z każdej gminy udział w Turnieju mogło wziąć po 3 zawodników w trzech grupach wiekowych:
- grupa I - szkoła podstawowa ( 19 osób ),
- grupa II - szkoła gimnazjalna ( 22 osób ),
- grupa III - szkoła ponad gimnazjalna ( 10 osób ).
Ogólnie w Turnieju wzięło udział 51 dzieci i młodzieży. Do rozwiązania były trzy testy zawierające od 30 - 35 pytań o tematyce pożarniczej, z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pytań związanych z ochotniczą strażą pożarną.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji w poszczególnych grupach wiekowych klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1. W I grupie wiekowej:
- 1 miejsce zajęła Agnieszka PIETRUCHA - gmina Pawonków - uzyskując 21 pkt.,
- 2 miejsce zajęła Aleksandra MATYJA - gmina Pawonków - uzyskując 17 pkt.,
- 3 miejsce zajęła Aleksandra SOWA - gmina Herby - uzyskując 16 pkt.
2. W III grupie wiekowej:
- 1 miejsce zajęła Marlena JANICZEK - gmina Koszęcin - uzyskując 24 pkt.,
- 2 miejsce zajął Dominik SZYSZKA - gmina Boronów - uzyskując 23 pkt.,
- 3 miejsce zajął Łukasz BRZEZINA - gmina Pawonków - uzyskując 17 pkt.
3. W II grupie wiekowej do wyłonienia zwycięzców niezbędna okazała się dogrywka, która została rozegrana dla dwóch osób, które uzyskały taką samą ilość punktów a zajmowały 2 miejsce. W trakcie dogrywki którą stanowił test z 35 pytań wyłoniono 2 i 3 miejsce w tej grupie wiekowej. Klasyfikacja końcowa dla II grupy wiekowej przedstawia się następująco:
- 1 miejsce zajął Łukasz KUTROWSKI - gmina Herby - uzyskując 25 pkt.,
- 2 miejsce zajęła Justyna MATZIOL - gmina Pawonków - uzyskując odpowiednio 22 pkt., a w dogrywce 12 pkt.,
- 3 miejsce zajęła Monika KOCYBA - gmina Pawonków - uzyskując odpowiednio 22 pkt., a w dogrywce 11 pkt.
Wszyscy laureaci Turnieju otrzymali okolicznościowe Puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego oraz nagrody za I miejsca. Natomiast pozostałe nagrody rzeczowe ufundował gospodarz Turnieju Wójt Gminy Koszęcin. Nagrody wręczyli: wicestarosta Tadeusz Konina, wójt gminy Koszęcin Grzegorz Ziaja oraz Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Marian Nocuń.
Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który również będzie gościł na terenie Powiatu Lublinieckiego, także w siedzibie OSP Koszęcin w dniu 12 maja 2007 r.