W dniu 25.04.2007 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 12 "LUBLINIEC" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W skład kompanii wchodzą następujące jednostki: OSP Solarnia, OSP Ciasna, OSP Sieraków, OSP Woźniki, OSP Łagiewniki Wielkie, OSP Kamienica Śląska, OSP Koszęcin, OSP Gwoździany, OSP Sadów, OSP Strzebiń, OSP Kochcice, OSP Kochanowice, OSP Psary.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 7.00 rano od zaalarmowania jednostek OSP i wskazania rejonu koncentracji (parkin przy GOSiR w Koszęcinie). Po osiągnięciu przez całość kompanii rejonu koncentracji nastąpiło sprawdzenie stanów osobowych, przegląd samochodów oraz wyposażenia i dokumentacji zastępów biorących udział w ćwiczeniach. Następnie zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe. Po przeprowadzonym szkoleniu następuje dysponowanie pododdziałów do miejsca realizacji ćwiczeń - kompleksu leśnego Leśnictwa Brusiek.Założenia do ćwiczeń.
W wyniku zaprószenia ognia przez osoby nieustalone dochodzi do pozorowanego pożaru części młodnika sosnowego w oddziale 266 leśnictwa Brusiek, rozwijającego się w kierunku zgodnym z wiatrem zachodnim. Pożar zauważają pracownicy Administracji Lasów Państwowych z wieży p. poż., po czym zgodnie z przyjętą procedurą powiadamiają Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny Nadleśnictwa Koszęcin, a następnie informacja drogą radiową spływa do Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Po powiadomieniu PSK Lubliniec do zdarzenia zostaje zadysponowana kompania gaśnicza nr 12 "LUBLINIEC", która znajduje się w rejonie koncentracji czyli w miejscowości Koszęcin. W momencie dojazdu kompanii pożarem objęty jest częściowo oddział 266 leśnictwa Brusiek. Całkowita powierzchnia pożaru ok. 4 ha. Po dojeździe na teren zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania dowódca kompanii dzieli siły i środki na 3 odcinki bojowe. Do działań zostają wprowadzone poszczególne plutony zgodnie z przydzielonymi zadaniami. Celem do osiągnięcia jest doprowadzenie do lokalizacji pożaru, niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się w kierunku nieobjętej płomieniami części lasu w oddziale 266 h oraz 266 j. Zaopatrzenie wodne realizowane jest z rzeki Mała Panew znajdującej się w oddziale 265 oraz z wykorzystaniem systemu dowożenia (hydrant w miejscowości Brusiek). Ograniczona możliwość rozwinięcia w głąb młodnika powoduje, że działania gaśnicze zostaną wsparte ze śmigłowca, który dokona zrzutu bezpośredniego na linię ognia ( czoło pożaru), a po opanowaniu pożaru zrzutu dogaszającego w celu niedopuszczenia do odnowienia się pożaru. Przy dogaszaniu pożaru udział biorą pracownicy nadleśnictwa, którzy stosują technologię usuwania materiału palnego ( wyorywanie pasa ochronnego do gleby zmineralizowanej). Dodatkowo do dogaszania pożaru zostaje wykorzystany samochód terenowy Nissan, znajdujący się na wyposażeniu Nadleśnictwa Koszęcin.